luni, 31 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2815 ha
Populatie: 2951
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Piscu Vechi, Pisculeţ
Asezarea geografica:
Comuna Piscu Vechi este compusă din 2 sate - Piscu Vechi şi Pisculeţ şi este amplasată în sudul extrem al judeţului Dolj, având ca vecinătăţi: la sud - fluviul Dunărea, la vest - comuna Poiana Mare, la est - comuna Ghidici, iar la nord - comuna Seaca de Câmp
Principala cale de comunicaţie este DN 55A Calafat-Bechet, care străbate de la vest la est localitatea Piscu Vechi 
Activitati specifice zonei:
Din punct de vedere economic, activitatea principală a locuitorilor comunei este agricultura, comuna fiind situată pe un relief caracteristic câmpiei joase, teraselor şi luncii Dunării
Într-o vizualizare de la sud la nord, teritoriul comunei este reprezentat de lunca inundabilă a Dunării, ocupată cu specii de arbori iubitori de umiditate, plop şi salcie, bălti, păşuni şi fânete, urmate de zone de nisipuri zburătoare fixate în urmă cu 100-150 ani cu plantaţii de salcâm
Activitati economice principale:
În comuna Piscu Vechi, funcţionează mai multe asociaţii agricole, societăţi cu activităţi de comerţ, societăţi de exploatare a lemnului şi mai multe societăţi de transport persoane, în comună fiind peste 30 autobuze
În ultima perioadă, în comună s-a dezvoltat ca o activitate anexă valorificarea superioară a legumelor produse în zonă
Evenimente locale:
Sărbătorirea zilei oficiale a comunei în ziua de Înălţare a Domnului, zi în care au loc manifestări culturale şi religioase specifice tuturor etniilor şi confesiunilor religioase.
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Terenuri dispinibile
Proiecte de investitii:
Construirea unui sediu modern poentru Primărie şi Consiliul Local care să ofere cetăţenilor servicii publice la standarde înalte acum şi în viitor
Înfiinţarea unei biserici ortodoxe în satul Pisculet printr-o colaborare susţinută între Primar, Consiliul Local, preotul parohiei Piscu Vechi şi cetăteni
Selectarea Şcolii Generale din Piscu Vechi alaturi de alte 30 de şcoli din judeţul Dolj, în cadrul proiectului "Învăţământul rural"
Reabilitarea Şcolii Generale şi a Gradiniţei din satul Pisculet
Reabilitarea unei fântâni publice în colaborare cetăţeni-primărie
Realizarea unei împrejmuiri a cimiturului din satul Pisculet de către Primărie şi comunitate
Organizarea colectării centralizate a gunoiului menajer, prin contribuţia în muncă a unor cetăţeni în folosul comunităţii şi tractorului cu remorcă proprietate a Consiliului Local
Ranforsare Străzi Rurale în Comuna Piscu Vechi
Modernizare Străzi Rurale în Comuna Piscu Vechi
Modernizare Drum Comunal DC 55 Piscu Vechi, - Piscu Nou km 0+000 – 2+505, în asociere cu comuna Seaca de Câmp
Îmbunătăţirea infrastructurii locale prin modernizarea a 10 km străzi rurale
Crearea condiţiilor optime de transport- factor principal al dezvoltării economice rurale
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin scăderea cantităţii de praf şi evitarea balţirilor
Participarea tuturor cetaţenilor indiferent de etnie, religie sau sex la realizarea unor investiţii care să îmbunătăţească viaţa generală a obstei
Dezvoltarea deprinderilor comunităţii de implicare activă în toate fazele investiţiilor publice